14 fotografer – 27 bilder
Jury: Ställdalens FK

Den här gången redovisas tävlingen bakifrån. Dels för att hålla uppe spänningen lite och dels för, ja, läs bildkritiken själv så förstår ni själva varför vi hade roligt under redovisningen på månadsmötet.

P.g.a tidsbrist blev tävlingsbilderna avfotograferade den här gången istället för den sedvanliga avscanningen.

Jury:
För att hålla spänningen vid liv, börjar vi med plats 19 till plats 1, och sedan följer lite tankar kring
de oplacerade.


Plats 19: Maud Sjöstedt ”Lockande” 10+5p
Det här är ett motiv, som skulle passa bättre i en kollektion än som enstaka bild. Men det finns ett
sug som drar till sig betraktarens uppmärksamhet och lockar blicken att vandra runt bland former
och nyanser. Skärpan och gråskalan är bra. Kanske skulle den, i en ordentlig uppförstoring, göra sig
bäst på en vägg?

Plats 18: Maria Grendalen ”Solande tåtelsmygare” 15+5p
Riktiga närbilder innebär alltid en balansgång mellan planskärpa och djupskärpa. I det här fallet är
hela fjärilen tillräckligt skarp, medan bakgrunden med sina starka färger och kontraster skulle ha
behövt en större bländaröppning för att mjukas upp till en mera behaglig oskärpa.

Plats 17: Kristian Nilsson ”Glistering” 20+5p
Några regnvåta löv bland stenarna – bra gjort att hitta motiv i så anspråkslöst sammanhang. Den
knappa exponeringen lyfter fram bladet med vattendropparna, men vi skulle ha önskat att få se lite
mer av förgrunden. Vi tycker också att reflexerna i bakgrunden drar till sig oförtjänt
uppmärksamhet.

Plats 16: Alf-Åke Hall ”Gryning” 25+5p
Titeln förbryllar oss lite, eftersom solen av allt att döma står ganska högt på himlen. Vi upplever att
motljuset ger alltför hårda kontraster som medför att alla detaljer i bergssidorna går förlorade medan


Plats 15: Bengt-Åke Öhgren ”Vindarna bär”30+5p
Fågeln är bra placerad på bildytan och ögat har hamnat inom området med godtagbar skärpa, men
tyvärr är fjäderdräkten alltför oskarp och därtill är färgerna matta.


Plats 14: Per Gyllingberg ”Vintervy över Vättern” 35+5p
Molnformationerna är fina och himlens toner är vackra. Blicken vill följa strandens diagonal mot
höger, men vi tror att skuggan över stranden döljer intressanta detaljer och nyanser i isen och
stenarna som vi gärna sett mer av.

Plats 13: Göran Lyman ”Vinterlandskap” 40+5p
Vintern som gått var snörik, vilket bilden bekräftar. Det milda ljuset gör att snön framträder på ett
naturligt sätt. Kompositionen med bäcken som rinner förbi är bra, men hela bilden innehåller lite för
mycket ris och pinnar som bryter det lugn som annars vilar över motivet.


Plats 12: Maj Arvidsson ”Gudhem”45+5p
Väl vald fotograferingspunkt skapar en snygg komposition med ljuset från rätt håll. Det ger volym
och djup i bilden och vacker struktur åt ruinerna. Men vi är inte riktigt nöjda med växtligheten i
förgrunden. Det är svårt att avgöra varför det är så, men kanske det är färgerna, eller den svaga
skärpan där.

Plats 11: Kristian Nilsson ”On the Milky way” 50+5p
Vägen beskriver en vacker kurva genom landskapet och bilens placering i bilden känns helt rätt.
Men dimman, som säkert engagerade fotografen, döljer lite för mycket, så att djupperspektivet går
förlorat. Himlens övre del tillför ingenting, så den delen kunde gott beskäras bort.

Plats 10: Maj Arvidsson ”Torn” 55+5p
Här har fotografen valt ett bildutsnitt som utnyttjat ljuset väl. Det sker på ett sätt som delar bilden i
en ljus och en mörk halva, och effekten blir ju nästan som en spegling. Den klarblå himlen bidrar
med en spännande kontrast till det tegelröda. Spiran till höger stör dock symmetrin, liksom det
solbelysta tornet i vänstra hörnet.

Plats 9: Bengt-Åke Öhgren ”Vilken blick” 60+5p
Ja tänk om blickar kunde tala! Då hade säkert ugglan, som den kloka fågel det sägs vara, sagt:
”Hörru! Du håller kameran på fel ledd. Så där får du aldrig med alla mina fina fjädrar på fotot. Och
det där gråa ointressanta på sidorna om mig behöver du ändå inte visa för någon annan”.
Juryn säger att skärpa och färger är godtagbara och ljuset faller fint från sidan. För övrigt håller vi
med ugglan.

Plats 8: Alf Bogren ”Vårvandring” 65+5p
Mysig miljö och bra komposition, där blicken lätt följer längs diagonalen till bildens kant – men
vad hittar vi där? Jo, en halv maskin med tillhörande halv människa! Det var väl onödigt och kunde
lätt ha klonats bort. Och varför ligger det en låda mitt på vägen? Är det sant att väggen i förgrunden
lutar så förfärligt, eller beror lutningen på andra orsaker och borde därmed ha rätats upp? Att bilden
råkat ut för en skada som liknar något som hänger ner från trädet, är ingenting som vi tagit hänsyn
till vid bedömningen.

Plats 7: Daniel Lindström ”Valvbågen” 70+5p
Valvbågen är vacker och vattnets rörelse är bra återgivet men kontrasterna är svåra att bemästra i ett
motiv som detta. Valvet under bron har tyvärr blivit helsvart och det saknas teckning även i andra
mörka områden till vänster i bilden.

Plats 6: Anna Larsson ”Merry go round” 75+5p
Bilden har en dramatisk himmel med färger som ser ut att ha lånats från karusellen. Men vad mer?
Gungornas linor hänger slaka och hela nedre delen av bilden med den fåtaliga publiken borde nog
ha varit lite ljusare. Skräp och måltidsrester på borden stör mer än de tillför i berättande.

Plats 5: Per Gyllingberg ”Droppar på vide” 0 poäng Diskad p.g.a tidigare medverkan
Sparsmakad färgskala, utmärkt skärpa, snygg komposition och tilltalande oskärpa i bakgrunden.


Plats 4: Peter Brolin ”Stugan vid grusvägen” 85p
Ett intressant motiv och bra komposition med höst för naturen såväl som för det gamla övergivna
huset. De tomma fönstrens svärta står i ödesmättad kontrast mot resterna av den ljusa väggfärgen.
Adventsljusstaken i fönstret förstärker intrycket av övergivet och bortglömt. Det hotande molnet i
övre högra hörnet förstärker dramatiken, men tyvärr ser det inte helt äkta ut. Har månne fotografen
försökt att skapa en dramatisk himmel som harmonierar med bilden i övrigt?

Plats 3: Alf-Åke Hall ”På kvällspromenad” 90p
Solnedgångshimlen kommer fint till sin rätt i den här bilden utan onödigt kramande på färgtuberna.
Förgrundens trädsilhuetter fyller bildrutan bra, och det är bra att människorna går helt fria från
stranden i bakgrunden. Den ensamma figuren på bänken till vänster ger både balans och spänning.

Plats 2: Peter Brolin ”Vid kanalen” 95p
Vidvinkelobjektivet är använt på rätt sätt här och det skapar både djup, skärpa och snyggt
perspektiv. Exponering och efterarbete har gett en bild med en perfekt gråskala och härliga
kontraster.


Plats 1: Anna Larsson ”Dark wood” 100p
En naturbild härligt befriad från allt insmickrande solnedgångsljus och söta porträtt av blommor,
småkryp och fåglar. I stället visar fotografen oss på den skönhet som finns i det ogästvänliga och
svårtillgängliga. Isen som varken bär eller brister, dimman som bedrar och vilseför bland
stammarna och snåren ger ett intryck av ångest och förtvivlan, men efter en höst kommer alltid en
vår med förnyelse och hopp! Utförandet ger oss starka associationer till gamla tiders
mörkrumsarbete när det var som bäst.

Här nedan följer några ord kring de oplacerade bilderna, utan inbördes ordning:

Alf Bogren ”Takdropp” 5p
Belysningen är nog det största felet med den här bilden. På snön nere till vänster ser vi dess riktning, som gör att huvudmotivet – istapparna – saknar lyster och kontrast. Överhuvud taget verkar bilden grå och tråkig.

Rebecka Stefanoska ”Hästkrafter” 5p
”Hästkrafter” har fotografen kallat sitt alster. Titeln kan vi förstå, men däremot förstår vi inte bildutsnittet – eller för den delen – något annat som skulle kunna tala positivt för den här bilden. Och om montering – inramning ser ut så här, tycker vi att det är bättre utan!

Berit Wernald-Bladh ”Skuggbild” 5p
Lösryckt ur sitt sammanhang, säger oss denna bild ingenting. Men för fotografen som tagit den kan de ju vara en rolig minnesbild.

Maud Sjöstedt ”Uti det gröna” 5p
En mycket fin bokek, men för att ge poäng kräver den en motsats i form av något som är riktigt skarpt, och tyvärr räcker inte skärpan på insekten till.

Maria Grendalen ”Hotfull humla” 5p
Bra komposition, men tyvärr alldeles för oskarp och utan teckning i det mörka.

Daniel Lindström ”Får” 5p
”Får” Tack för den titeln, men den var inte till så stor hjälp utöver vad vi själva kan se. Det är inga större fel på bilden som sådan, med skärpa på huvudmotivet och behaglig bakgrund med oskärpa och dova färger. Men det blir lite för stelt – nästan som en gammal skolplansch. Fåret ser trött ut, som om det håller på att ”bita i gräset”, vilket det förvisso gör, rent bokstavligt.

Göran Lyman ”Trana” 5p
Ibland blir det bråttom värre, som här, när det kom oväntat besök. Tyvärr väntade inte gästen tills kameran kom fram, utan gav sig iväg mot nya äventyr. Resultatet blev den här oskarpa bilden av en fågelrumpa. Inte så vanlig fotovinkel kanske, men en minnesbild för fotografen. Räcker inte som tävlingsbild.

Berit Wernald-Bladh ”Mötesplats” 5p
Vissa fotografer tycker att rost är vackert, medan andra inte ser åldrandets och förfallets skönhet. Det som fällde utslaget är att det faktiskt mest liknar ett porträtt av en gammal vägskylt. Vi tror att fotografen kunnat hitta en bättre fotograferingspunkt och vi önskar att vi fått se mer av vägen och mindre av trädet och risigheten. Vi tycker inte heller att den vita inramningen passar.

Vi bad bara om kritik för de 15 första placeringarna så det var en extra bonus att juryn bemödade sig att ge kritik åt alla bilder.

Här har en bild blivit diskvalificerad så de efterföljande placeringarna, t.o.m plats 19 får 5 poäng extra