Efter sex deltävlingar är ställningen som följer.

1. Per Gyllingberg 735p
2. Kristian Nilsson 685p
3- Bengt-Åke Öhgren 680p
4. Peter Brolin 670p
5. Maud Sjöstedt 625p
6. Daniel Lindström 480p
7. Anna Larsson 465p
8. Alf-Åke Hall 455p
9. Maj Arvidsson 445p
10. Göran Lyman 375p
11. Berit Wernald Bladh 290p
12. Alf Bogren 290p
I tabellen ovan är endast de medlemmar som deltagit i alla deltävlingar medtagna.

Vem tar hem segern 2018? Kommer Per att hålla undan för vargarna som är honom i hasorna? Spänningen är olidlig …